Vanaf kopverskraling na liggaamswysiging: Die mens deur die markekonomie gewysig   ʼn Nuwe "nuwe mens": dit is wat die mark besig is om onder ons neuse te fabriseer. Deur enige wet wat as beperking op die mark kan funksioneer te vernietig, veroorsaak neo-liberale deregulering effekte in alle velde, en nie slegs die ekonomiese veld nie. Die menslike psige self word ontwrig en versteur. Depressie, identiteitsprobleme, selfmoorde en perversies neem toe – in so ʼn mate dat die mark nie langer die mens soos hy is, wil hê nie. Met behulp van kloning en genetiese ingenieurswese vereis die mark gewoon die biologiese transformasie van die mensdom.   Deur Dany-Robert Dufour, programdirekteur aan die Collège international...

Lees verder

 Globalisering. Die woord is op elke lip, veral elke Westerse lip, om nie te praat van elke suidelike lip wat om Westerse hulp smeek nie. Maar waar is die Weste? As ons geglobaliseer is, het ons nie langer rigtings nie. Wie het ’n kompas nodig as elke ruimte globaal is? Waarom reis, waarom jou oriënteer as “oral” enige plek is? (Sometime Anywhere is die evokatiewe titel van Australië se belangrikste rock-groep, The Church, se eerste CD wat ná die val van...

Lees verder

The multiplication and expansion of forms of media have indeed created new universals and this obviously has far-reaching implications in philosophical terms. This paper contends that human rights and economic neo-liberalism are two dominant points of reference in the production of truth in the media and politics in the present age. However, it can be argued that this regime of truth is destructive of Platonic ideals regarding the good life.

Introduction

One of the characteristics of our...

Lees verder