Op inleidende wyse word Pierre Hadot se beeld van die antieke en klassieke filosofie as omvorming van die self in die nastrewing van wysheid, waarin geestelike oefeninge ’n belangrike rol gespeel het, as normatief aangebied. Daarna word drie sake behandel. Eerstens word aandag geskenk aan die ontdekking en kultivering van die gees deur die antieke Grieke en die Kerkvaders. Tweedens word ingegaan op hoe hierdie Grieks-Christelike nalatenskap aan toenemende druk onderwerp is met die opkoms van die moderne territoriale staat, met besondere verwysing na die moderne opvatting van die filosofie binne die universiteit. Derdens word ingevra op hoe die gees vandag opnuut gekultiveer kan word en wat die implikasies vir ’n eietydse...

Lees verder

In hierdie artikel word die breë argument van Bernard Stiegler se eerste vername werk, La faute d’Épiméthée, wat band een is van sy La technique et le temps-trilogie (Tegniek en tydtrilogie) (1994, 1998, 2001), ontleed. Daar word aangevoer dat ofskoon die werk in teenstelling met band twee en drie van die trilogie meer teoreties is, en nie ook histories soos laasgenoemde is nie, dit nogtans die basis van Stiegler se tegnoantropologie (my term) vorm. Op...

Lees verder

 

Bernard Stiegler (b.1952) is one of the major French philosophers of the generation which succeeded that of figures like Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault and Jean-François Lyotard, all of whom are to varying degrees references in Stiegler’s work. After a relatively long philosophical apprenticeship Stiegler established his name in France in 1994 with the publication of the first of three volumes that have so far appeared in the series Technics and Time, all...

Lees verder

When nearly two-thirds of Afrikaners voted in the 1992 referendum for a new political dispensation, they did it after more than 40 years of controlling the South African state.

State control gave at least two generations of Afrikaners an experience of safety, good public services and political shelter.

These are things of which Afrikaners up to the mid-20th century had little experience, like the majority of South Africans up to today.

Nearly 20 years after that referendum, it can be seen...

Lees verder

In this brief response to Herbert De Vriese’s The Charm of Disenchantment, his attempt to link secularism and modernity is questioned. Criticism is leveled at De Vriese’s use of the correspondence between Voltaire and Frederick the Great without reference to the historical context, notably the confessional states that existed between roughly 1650 and 1800 in Europe. De Vriese’s apology for disenchantment and modernity is also questioned in the light of both modern religious...

Lees verder