1. Van Wyk Louw se drie bedreigings

Driehonderd jaar na Jan Van Riebeeck onbedoeld die lang, dubbelsinnige eksperiment van Europese vestiging in Suid-Afrika begin het, en vier jaar nadat Afrikaners vir die eerste keer in hulle geskiedenis die beheer oor ’n moderne staat oorgeneem het, eien N.P. Van Wyk Louw in 1952 drie gevare vir die voortbestaan van Afrikaners.

Die eerste is ’n bedreiging van buite in die vorme van “militêre oorrompeling” of “toeploeg deur massa-immigrasie”. Hy lig laasgenoemde toe: “Met hierdie bedoel ek nie alleen die berugte toeploeg deur massa-immigrasie nie, maar elke poging om die Afrikaner tot ’n hulpelose minderheid in sy eie land te maak; dit is alleen...

Lees verder

Een van die onderskeidende kenmerke van die oorgang vanaf apartheid na die huidige bedeling, is dat ondanks die feit dat die ANC homself as rewolusionêre party verstaan, die oorgang van 1994 nie in alle opsigte klassiek rewolusionêr was nie. Die vernaamste hiervan is dat die ANC anders as die Franse of Russiese rewolusionêre nie daarin kon slaag om die regering waarteen hy hom verset het met geweld omver te werp nie. Dit het daartoe gelei dat baie kommentators die oorgang...

Lees verder

In hierdie artikel betoog ek dat die diagnose van, en kuur vir, eietydse Westerse moderniteit wat Bernard Stiegler voorstel, ’n belangrike bydrae lewer tot die voortgaande ontwikkeling van die visie van ’n regverdige, erbarmlike maatskaplike wêreldorde, maar dat sy bydrae versterk mag word deur ’n dialoog met die Zen-Boeddhisme. Eerstens word Stiegler se oorsig van industriële en hiperindustriële Westerse samelewings en hul ongesteldheid, wat Stiegler...

Lees verder

In hierdie artikel word die breë argument van Bernard Stiegler se derde vername werk, band drie van sy Tegniek en tyd-trilogie (1994, 1998, 2001), in Engels vertaal as Cinematic time and the question of malaise, ontleed. Waar ek Stiegler se tegno-antropologie in band een van sy Tegniek en tyd-trilogie en sy teologie van skrif in band twee van die trilogie in twee vorige artikels behandel het (Rossouw 2013 en 2014), word in hierdie artikel ingegaan op hoe hy in die lig van sy...

Lees verder

In hierdie artikel word die breë argument van Bernard Stiegler se tweede vername werk, band twee van sy Tegniek en tyd-trilogie (1994, 1998, 2001), in Engels vertaal as Disorientation, ontleed. Dit volg op my artikel oor band een van die trilogie (Rossouw 2014). Waar Stiegler se tegnoantropologie in band een van sy Tegniek en tyd-trilogie in voorgenoemde artikel behandel is, word in hierdie artikel ingegaan op hoe hy in die lig van sy tegnoantropologie in band twee meer toegepas te werk...

Lees verder