1. Die subskripsie beloop tans R50 per maand en maandelikse subskripsies kan enige tyd met een kalendermaand skriftelike kennisgewing gekanselleer word.

  Vir u subskripsie ontvang u toegang tot my gereelde artikels oor aktuele kwessies, boeke, musiek en films, asook my aanbevelings na lesenswaardige artikels op die internet.

  Na registrasie sal u 'n unieke registrasienommer ontvang wat u kan gebruik vir enige navrae.

   

 2. Naam(*)
  Inligting word benodig
 3. Kontaknommer(*)
  Inligting word benodig
 4. Gebruikernaam(*)
  Inligting word benodig
 5. E-adres(*)
  Verskaf asb 'n geldige eposadres
 6. Bevestig E-adres(*)
  Herhaal die e-posadres
 7. Wagwoord(*)
  Verskaf asb 'n wagwoord
 8. Bevestig wagwoord(*)
  Herhaal asb die wagwoord
 9. Betalingsopsie(*)
  Maak asb. 'n seleksie
 10. Rekeningnaam(*)
  Inligting benodig
 11. Bankinstansie(*)
  Inligting benodig
 12. Rekeningnommer(*)
  Inligting benodig
 13. Bankkode(*)
  Inligting benodig
 14. Ooreenkoms en voorwaardes

  Ek is gemagtig om hierdie ooreenkoms aan te gaan.

  Ek versoek en magtig Biogroup om die bedrag maandeliks te vorder.

  Ek bevestig dat die inligting verstrek korrek is.

  Ek onderneem om enige transaksiekostes, ingesluit bankkostes en administratiewe kostes wanneer die bank my debietorder terugstuur vir welke rede ookal, te betaal.

  Hierdie ooreenkoms word uitgebrei om Biogroup en Fulcrum Groep toestemming te gee om fooie namens Johann Rossouw te administreer.

  Hierdie ooreenkoms bly van krag totdat dit skriftelik deur my gekanselleer word.

 15. Algemene inligting waarvan u asb. moet kennis neem

  Maandelikse subskripsies word namens www.johannrossouw.co.za geadministreer deur die webmeesters.

  Die inskrywing op u bankstaat word aangedui as Biogroup met 'n verwysingsnommer.

  U sal na registrasie 'n afskrif van hierdie ooreenkoms per e-pos ontvang. Die registrasienommer dien as die ooreenkoms- en navrae verwysingsnommer.

   

 16. Ondertekening(*)
  U bevestiging word benodig
 17.  

  Die rekeningbesonderhede van Johann Rossouw sal na registrasie aan u gestuur word

   

 18.  

 19. Sekuriteitskode(*)
  Sekuriteitskode Skep nuwe kodeHerhaal asb die kode